FCOC
FEDERACIÓ DE CURSES D'ORIENTACIÓ DE CATALUNYA
Rambla Guipúscoa, 23-25, 4rt C
08018 Barcelona
Tel.: 93 303 30 29
Correu electrònic: fcoc@fcoc.infoDades de la Tresoreria

NIF: G-59.428.805
Correu electrònic: tresorer@fcoc.infoProcediment-guia per justificar despeses.

Terminis per a lliurar justificacions:

Formularis: