LLICENCIES I QUOTES

Llicències Federatives. Temporada 2011

Aplicació per tramitar llicències federatives (accès restringit).
Guia bàsica del procediment de tramitació de llicències.
Per dubtes i/o suggeriments sobre l'aplicació prémeu aquí

Evolució Llicències Federatives (2005-2009).

Assegurances esportives.

Preus inscripcions curses. Temporada 2011

Preus de venda, lloguer i cessió del sistema SPORTIDENT. Temporada 2011

Quotes i Cànons d'Organització Curses. Temporada 2011