FEDERACIÓ DE CURSES D'ORIENTACIÓ DE CATALUNYA
Rambla Guipúscoa, 23-25, 4rt C
08018 Barcelona
Tel.: 933 033 029
Correu electrònic: fcoc@fcoc.infoAquesta pàgina es planteja com a una eina de suport per a tots els federats i clubs i no pas com a un manual de gestió ni molt menys com a un recull normatiu. Es vol que sigui un portal de comunicació i d'ajuda del sempre complicat i tediós món de les justificacions. Per a qualsevol dubte, comentari, suggeriment i/o crítica només cal que contacteu amb Tresoreria FCOCNIF: G-59.428.805

CCC “La Caixa”: 2100 – 3011 – 34 – 2500034867

 

SUBVENCIONS

Les subvencions atorgades pel Consell Català de l'Esport es canalitzen bàsicament en:

Programa A: suport a l'acció de les federacions i unions de clubs.

Aquest programa està destinat a donar suport a l'organització i participació de les entitats esmentades en esdeveniments esportius, de caràcter nacional, estatal o internacional, així com la promoció de l'esport i a millorar els aspectes de la seva organització interna, d'informatització, de gestió de personal i d'administració, i els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu català.

Destinataris: les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs.

Programa B: suport a l'organització i participació en activitats esportives.

Aquest programa està destinat a col·laborar en l'organització de les actuacions en matèria esportiva que es realitzin en l'àmbit de Catalunya i en la participació en les activitats esportives que s'hi realitzin, siguin d'àmbit nacional estatal o internacional, així com la promoció de l'esport.

Destinataris: els clubs esportius federats i les entitats no esportives amb seccions esportives federades adscrites al Registre d'entitats esportives.

Projecte de Pressupost de la FCOC per l'any 2009

Procediment-guia per justificar despeses

Terminis per a lliurar justificacions d'activitats:

Cal que les despeses a justificar es facin tant aviat com l'activitat subvencionada s'hagi realitzat.

Tanmateix cal posar unes dates màximes de presentació d'aquestes justificacions, de manera que es puguin gestionar còmodament per part de la FCOC i justificar a la Secretaria General de l'Esport dintre dels terminis marcats en el Conveni de Col·laboració 2008-2011:Any

Període justificatiu

Conveni 2008-2011

2008

15.11.2007 – 30.09.2008

2009

01.10.2008 – 30.09.2009

2010

01.10.2009 – 30.09.2010

2011

01.10.2010 – 30.09.2011Formularis: