TRESORERIA

Aquesta pàgina es planteja com a una eina de suport per a tots els federats i clubs i no pas com un manual de gestió ni molt menys com a un recull normatiu. Es vol que sigui un portal de comunicació i d'ajuda del sempre complicat i tediós mó dels comptes i justificacions. Per a qualsevol dubte, comentari, suggeriment i/o crítica -constructiva o no- només cal que contacteu amb Tresoreria FCOC.

Les dades de la federació que són de més utilitat són:

FEDERACIÓ DE CURSES D'ORIENTACIÓ DE CATALUNYA
Rambla Guipúscoa, 23-25, 4C
08018-Barcelona
Tel. 933 033 029
Email. fcoc@fcoc.info

NIF: G-59.428.805

CCC "la Caixa" 2100-3011-34-2500034867

Procediment-guia per justificar despeses (valids per temporada 2011)

Full Justificant de despeses de desplaçaments (km, peatges, manutencions i pernoctes)

Projecte de Pressupost de la FCOC per l'any 2011